Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego - część A

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 25 czerwca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego - część A.

 

Tekst mpzp obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego - część A

Rysunek mpzp obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego - część A

Prognoza oddziaływania na środowisko obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego - część A