Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

 

Tekst mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Rysunek mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.

Prognoza oddziałuywania na środowisko mpzp doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.