Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej.

1.1. Tekst mpzp w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej.

1.2. Rysunek mpzp w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej.

2.1. Prognoza odziaływania na środowiko obszaru w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej.

2.2. Załącznik nr 1 do prognozy.

2.3. Załącznik nr 2 do prognozy.