IMIENNE WYKAZY GŁOSOWANIA

VIII KADENCJA 2018 - 2023

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

DO POBRANIA:

 

  Lp 
 Numer kolejny sesji oraz data posiedzenia
  Do pobrania  
1.
 I sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu -   22.11.2018                           
 2.
 II sesja Rady Miejskiej   w Wągrowcu - 07.12.2018
 3.
 III sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 13.12.2018
 4.
 IV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 20.12.2018
 5.
 V sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 31.01.2019
 6.
 VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 25.02.2019
 7.
 VII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu  - 28.02.2019
 8.
 VIII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 28.03.2019
 9.
 IX sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 26.04.2019
10. 
 X sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 28.05.2019
11.
 XI sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 27.06.2019 
12.
 XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu - 25.07.2019
13.
 XIV sesja Rady Miejskiej - 26.09.2019
14.
 XV sesja Rady Miejskiej - 29.10.2019
15.
 XVI sesja Rady Miejskiej - 28.11.2019
16.  XVII sesja Rady Miejskiej - 19.12.2019
17.  XVIII sesja Rady Miejskiej - 30.01.2020
18.  XIX sesja Rady Miejskiej - 27.02.2020
19.  XX sesja Rady Miejskiej - 24.03.2020
20.  XXI sesja Rady Miejskiej - 28.04.2020
21. XXII sesja Rady Miejskiej - 28.05.2020
22. XXIII sesja Rady Miejskiej - 21.07.2020
23. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 26.08.2020
24.

XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - 03.09.2020