ROK 2021

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
 Alicja Trytt
 29.04.2021
 2  Alicja Trytt  13.05.2021  w sprawie udzielenia informacji o prowadzonym remoncie ulicy Krętej  POBIERZ
 3
 Alicja Trytt
17.05.2021  w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Taszarowskiej  POBIERZ
 4
 Jakub Zadroga
13.05.2021 w sprawie przedstawienia wszystkich nieruchomości, które Gmina Miejska Wągrowiec  miała prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1.12.2019-12.05.2021, które z tych nieruchomości Gmina Miejska Wągrowiec wykupiła, a z ktorych zrezygnowała z prawa pierwokupu oraz czy w przypadku każdej z tych nieruchomości Gmina Miejska Wągrowiec uzyskała pisemne zawadomienie z kancelarii notarialnej o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami POBIERZ
5
Alicja Trytt
27.05.2021 w sprawie udzielenia informacji o przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym nabycia przez Gminę Miejską Wągrowiec sensorów do pomiaru pyłów PM1, PM2, PM10 oraz wdrożenia na terenie miasta Wągrowca systemu do monitoringu jakości powietrza POBIERZ
6
Alicja Trytt
28.10.2021 w sprawie finansowania uporządkowania obszarów przy rzece Wełnie (oczyszczanie koryta rzeki) POBIERZ
7
Alicja Trytt
28.10.2021 w sprawie podjętych w tym roku przez Pana Burmistrza działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Wągrowcu POBIERZ