Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 25 lipca 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Sprawy regulaminowe.
  3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
  4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033.
  5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  9. Zamknięcie sesji.
 

      Koleja uroczysta sesja Rady Miejskiej w Wagrowc z okazji Dni Wągrowca odbędzie się w sobotę 27 lipca br. o godz. 1100 w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki 55.

 

     Porządek obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej

1.    Otwarcie sesji.

2.    Wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.

3.    Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca Panu prof. dr. hab. n. med. Piotrowi Przybyłowskiemu.

4.    Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.

5.    Wręczenie Wyróżnień Specjalnych Burmistrza Miasta.

6.    Przemówienia zaproszonych gości.

7.    Koncert okolicznościowy.

8.    Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga