Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń zdalnych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w styczniu 2021 r.

11 stycznia godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Rozpatrzenie petycji.

-

11 stycznia godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Budżet Obywatelski - analiza, konstrukcja i propozycje zmian. Analiza finansowa programów wdrożonych w tej kadencji: rower miejski, przycisk życia, koperta życia, serca.

-

13 stycznia godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

-

14 stycznia godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

-

14 stycznia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   -  temat komisji - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

-

14 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

-

18 stycznia godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - temat komisji - Rozpatrzenie petycji.

-

18 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji - Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok oraz planu pracy komisji na 2021 rok.

-

19 stycznia godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - temat komisji - Bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

-

21 stycznia godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

21 stycznia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

21 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

25 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - temat komisji