Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
4. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowyPublikacja dokumentu2004-05-28 09:09:10Marek Sturma
3. Decyzja o warunkach zabudowyPublikacja dokumentu2004-05-28 09:09:03Marek Sturma
3. Decyzja o warunkach zabudowyPublikacja dokumentu2004-05-28 09:08:48Marek Sturma
10. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPublikacja dokumentu2004-05-28 09:08:26Marek Sturma
7.Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem miejscowymPublikacja dokumentu2004-05-28 09:08:04Marek Sturma
2.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoPublikacja dokumentu2004-05-28 09:07:50Marek Sturma
1.Decyzja o wysokości jednorazowej opłaty planistycznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPublikacja dokumentu2004-05-28 09:07:08Marek Sturma
SPRAWY LOKALOWEModyfikacja dokumentu2004-05-28 09:01:13Marek Sturma
Kierowanie do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnychModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:59:05Marek Sturma
Kierowanie do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnychModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:57:59Marek Sturma
8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:57:44Marek Sturma
8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:55:29Marek Sturma
6.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:53:14Marek Sturma
5. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:50:44Marek Sturma
4. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:48:20Marek Sturma
3. Decyzja o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:46:34Marek Sturma
3. Decyzja o warunkach zabudowyModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:36:07Marek Sturma
10. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:29:01Marek Sturma
7.Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem miejscowymModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:25:50Marek Sturma
2.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoModyfikacja dokumentu2004-05-28 08:13:16Marek Sturma