Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
6. Podatek leśny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:30:03Marek Sturma
7. Podatek od środków transportowych (os.fizyczne i prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej deklaracjiModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:27:17Marek Sturma
8. Uzyskanie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczejModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:21:05Marek Sturma
9. Uzyskanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiebiorcy)Modyfikacja dokumentu2004-02-13 10:19:12Marek Sturma
1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:11:42Marek Sturma
1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:07:03Marek Sturma
2. Podatek od nieruchomości (os. prawne) - zgłoszenie obowiazku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:19:21Marek Sturma
4. Podatek rolny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:18:56Marek Sturma
6. Podatek leśny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:18:16Marek Sturma
7. Podatek od środków transportowych (os.fizyczne i prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej deklaracjiModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:17:14Marek Sturma
8. Uzyskanie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczejModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:16:49Marek Sturma
9. Uzyskanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiebiorcy)Modyfikacja dokumentu2004-02-12 20:16:22Marek Sturma
1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 20:14:31Marek Sturma
1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 13:03:05Marek Sturma
1. Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) - Zgłoszenie obowiązku podatkowegoUtworzenie dokumentu2004-02-12 09:11:32Marek Sturma
2. Podatek od nieruchomości (os. prawne) - zgłoszenie obowiazku podatkowegoModyfikacja dokumentu2004-02-12 09:06:41Marek Sturma
9. Uzyskanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (przedsiebiorcy)Utworzenie dokumentu2004-02-12 09:05:09Marek Sturma
7. Podatek od środków transportowych (os.fizyczne i prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej deklaracjiUtworzenie dokumentu2004-02-12 08:48:19Marek Sturma
6. Podatek leśny (os.prawne) - zgłoszenie obowiązku podatkowegoUtworzenie dokumentu2004-02-12 08:46:43Marek Sturma
5. Podatek leśny (os.fizyczne) - zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej informacjiModyfikacja dokumentu2004-02-12 08:43:54Marek Sturma