V Kadencja 2006 - 2010

2008Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
103
XVII/103/2008 28.02.2008 Uchylenie uchwały (likwidacja MDK)
Tekst
104
XVII/104/2008 28.02.2008 Plan pracy Rady Miejskiej
Tekst
105
XVII/105/2008 28.02.2008 Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Tekst
106
XVII/106/2008 28.02.2008 Plan pracy Komisji Budżetowej
Tekst
107
XVII/107/2008 28.02.2008 Plan pracy Komisji Rozwoju Miasta
Tekst
108
XVII/108/2008 28.02.2008 Plan pracy Komisji Edukacji KSiPS Tekst
109
XVII/109/2008 28.02.2008 Stwierdzenie prawa do DWR dla Burmistrza Miasta
Tekst
110
XVII/110/2008 28.02.2008 Zmiany w budżecie
Tekst
111
XVII/111/2008 28.02.2008 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Bartodziejskiej
112
XVII/112/2008 28.02.2008 Zasady gospodarowania nieruchomościami
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 64 poz. 1264
Tekst
113
XVII/113/2008 28.02.2008 Taryfa woda i ścieki
Tekst
114
XVII/114/2008 28.02.2008 Opłaty w DDS
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 64 poz. 1265
Tekst
 115 XVIII/115/2008 27.03.2008  MPZP ul. Kościuszki
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 81 poz. 1590
 116 XVIII/116/2008 27.03.2008   Strategia Rozwoju Miasta
 Tekst
 117 XVIII/117/2008 27.03.2008    WPI 2008-2010r.
 Tekst
 118 XVIII/118/2008 27.03.2008    Zmiany w budżecie
119
XVIII/119/2008 27.03.2008   Oreślenie zasad udzielania ulg na spłaty należości cywilno-prawnych
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 73 poz. 1422
Tekst
 120 XVIII/120/2008 27.03.2008   Emisja obligacji na 18.000.000 zł
Tekst
 121 XVIII/121/2008 27.03.2008   Zaciągnięcie pożyczki 2.800.000 zł
Tekst
 122 XVIII/122/2008 27.03.2008   Zaciągnięcie pożyczki 350.000 zł
Tekst
 123 XVIII/123/2008 27.03.2008   Sprzedaż nieruchomości lokalowej - ul. Bobrownicka
Tekst
 124 XVIII/124/2008 27.03.2008   Sprzedaż nieruchomości lokalowej - ul. Gł.Osiedla
Tekst
 125 XVIII/125/2008 27.03.2008   Opinia co do miejsca lokalizacji salonu gier
 Tekst
 126 XVIII/126/2008 27.03.2008   Pomoc finansowa - chodniki
Tekst
 127 XVIII/127/2008 27.03.2008   Pomoc finansowa - ul. Bartodziejska
Tekst
 128 XVIII/128/2008 27.03.2008  
Skarga na działalnośc Burmistrza Miasta
Tekst
 129 XIX/129/2008 28.04.2008  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Tekst
 130 XIX/130/2008 28.04.2008
Zmiany w budżecie na 2008r.
 131 XIX/131/2008 28.04.2008 Emisja obligacji - korekta
Tekst  
 132 XIX/132/2008 28.04.2008 Zmiana Uchwały - salon gier
 Tekst
 133 XIX/133/2008 28.04.2008 Zmiana mpzp Osada 4
 Tekst mapka
 134 XIX/134/2008 28.04.2008
Zmiana mpzp Kaliska - Durowo
Tekst mapka
 135 XIX/135/2008 28.04.2008 Nadanie imienia Przedszkolu Nr 1
Tekst
 136 XIX/136/2008 28.04.2008 Zmiana PPiRPA na 2008r.
Tekst
 137 XIX/137/2008 28.04.2008 Skarga na działalność Burmistrza Miasta Tekst
 138 XIX/138/2008 28.04.2008 Skarga na działalność Burmistrza Miasta Tekst
 139 XX/139/2008 26.06.2008
 Zmiany w budżecie
 140  XX/140/2008 26.06.2008  Umowa finansowania budowy MSOK
Tekst
 141   XX/141/2008 26.06.2008  Przyjęcie do Spółki MSOK
Tekst
 142  XX/142/2008 26.06.2008  Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty
Tekst
 143   XX/143/2008 26.06.2008  Uchwała OSADA II
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 149 poz. 2636
Tekst   mapka
 144  XX/144/2008 26.06.2008

 Przejęcie w zarządzanie dróg Powiatu Wągrowieckiego

 Tekst
 145   XX/145/2008 26.06.2008  Nadanie honorowego obywatelstwa
Tekst
 146   XX/146/2008 26.06.2008 Powołanie Zastępcy Kierownika USC
 Tekst
 147 XXII/147/2008 28.08.2008
 Zasady wnoszenia wkładów do spółki
 Tekst
Uchwała uchylona
 148  XXII/148/2008 28.08.2008  Utworzenie spółki Aquapark
Tekst
 149 XXII/149/2008 28.08.2008  Opinia dotycząca lokalizacji ośrodka gier
 Tekst
 150  XXII/150/2008 28.08.2008
 POKL Tekst Wniosek
 151  XXIII/151/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie zaciagnięcia pożyczki
 Tekst
 152  XXIII/152/2008 25.09.2008  Zmiany w budżecie
Tekst załączniki
 153  XXIII/153/2008 25.09.2008  Uchwała stawki przedmiotowej dla OSiR  Tekst
 154  XXIII/154/2008 25.09.2008  Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowiec
 Tekst
 155  XXIII/155/2008 25.09.2008  Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 186 poz. 3201
 Tekst
 156  XXIII/156/2008 25.09.2008  Zgoda na udzielenie bonifikaty
 Tekst
 157  XXIII/157/2008 25.09.2008  Ustalenie najniższego wynagrodzenia i ustalenie wartości punktu
Tekst
 158  XXIII/158/2008 25.09.2008  Uchwalenie MPZP Osada I
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 195 poz. 3235
 159  XXIII/158/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie utworzenia ZGM
 Tekst
 160  XXIII/160/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie nadania Statutu ZGM
 Tekst
 161  XXIII/161/2008 25.09.2008  Skarga mieszkańców ul. Mickiewicza na działalność Burmistrza Miasta
 Tekst
 162  XXIII/162/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie ponownej skargi na działaność Burmistrza Miasta
Tekst
 163  XXIII/163/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Miasta
 Tekst
 164  XXIII/164/2008 25.09.2008  Uchwała w sprawie skargi  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tekst
 165  XXIV/165/2008 30.10.2008  WPI na 2008-2010 Tekst załącznik
 166  XXIV/166/2008 30.10.2008  Zmiany w budżecie
 Tekst
 167  XXIV/167/2008 30.10.2008  Zasady wnoszenia wkładów Gminy Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 238 poz. 4131
 Tekst
 168  XXIV/168/2008 30.10.2008  Podatek od nieruchomości na 2009r.
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 215 poz. 3556
 Tekst
 169  XXIV/169/2008 30.10.2008  Podatek od środków transportu na 2009r.
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 215 poz. 3557
Tekst
 170 XXIV/170/2008 30.10.2008  Opłata targowa na 2009r.
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 215 poz. 3558
Tekst
 171 XXIV/171/2008 30.10.2008   Opłata od posiadania psa - zniesienie
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 215 poz. 3559
Tekst
172
XXIV/172/2008 30.10.2008   Przystąpienie do WOT
 Tekst
 173 XXIV/173/2008 30.10.2008   Program usuwania azbestu
 174 XXV/174/2008 9.12.2008
 Zmiany w budżecie na 2008
 175 XXV/175/2008 9.12.2008   Wzory druków
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 258 poz. 4745
Tekst
176
XXV/176/2008 9.12.2008   Zmiana statutu ZGM
Tekst
 177 XXV/177/2008 9.12.2008   Nadanie nazwy ulicy (Tadeusz Nożyński)
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 253 poz. 4615
178
XXV/178/2008 9.12.2008   Przystapienie do sporzadzenia m.p.z.p.Straszewo  Tekst
 179 XXV/179/2008 9.12.2008    Przystapienie do sporzadzenia m.p.z.p. Bonowskiego
 Tekst
180
XXV/180/2008 9.12.2008    Przystapienie do sporzadzenia m.p.z.p. Wągrowiec - Wiejska
 Tekst
181
XXV/181/2008 9.12.2008  
 Regulamin wynagradzania nauczycieli na 2009 r.
DZ.Urz. z 2008 r. Nr 253 poz. 4616
 Tekst
 182 XXV/182/2008 9.12.2008     Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego  Tekst
183
XXV/183/2008 9.12.2008     MPIRPA na 2009 r.
Tekst
 184 XXV/184/2008 9.12.2008     Ustalenie ekwiwalentu dla OSP
Tekst
185
XXV/185/2008 9.12.2008     Zmiana wysokości diet radnych
 Tekst
 186 XXV/186/2008 9.12.2008     Ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Miast  Tekst
187
 XXV/187/2008 9.12.2008    Skarga na działalność Burmistrza Miasta
 Tekst
188
XXVI/188/2008 30.12.2008  Zmiana Statutu Gminy
DZ.Urz. z 2009 r. Nr 19 poz. 310
 Tekst
 189  XXVI/189/2008 30.12.2008  Zmiany w budżecie na 2008r.
 Tekst
 190 XXVI/190/2008 30.12.2008
 Wydatki niewygasające
191
XXVI/191/2008 30.12.2008
Budżet na 2009r.
DZ.Urz. z 2009 r. Nr 77 poz. 1057
Tekst załączniki
192
 XXVI/192/2008 30.12.2008  Strategia MOPS
Tekst załącznik
 193  XXVI/193/2008 30.12.2008  Skarga na działalność Burmistra Miasta
 Tekst
Lista wiadomości