VII Kadencja 2014 - 2018

2014

Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
I/1/2014
28.11.2014
 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wagrowcu
 2.
III/2/2014
18.12.2014
 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miesjkiej w Wągrowcu

 3.

 III/3/2014
18.12.2014

 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu

 TEKST

 4.

III/4/2014
18.12.2014
 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu

 TEKST

 5.

 III/5/2014
18.12.2014
 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wagrowca

 TEKST

 6.
IV/6/204
30.12.2014
 o zmianie uchwały budżetowej
Uchwała ogłoszona  7 stycznia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 68
 7.
 IV/7/204
30.12.2014
 wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
 8.
 IV/8/204
30.12.2014
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2015
Lista wiadomości