Wyniki wyborów I TURA

I TURA - Głosowanie 28 czerwca 2020 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 12:00

2. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 17:00

Zbiorcze wyniki wyborów w Wągrowcu:

3. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w Wągrowcu* - Wersja poprawiona (zawiera prawidłowe wyliczenie frekwencji)

* UWAGA - Opracowanie dot. zbiorczych wyników wyborów w Wągrowcu, nie stanowi dokumentu z wyborów!
                   Jest to jedynie informacja o niektórych wybranych danych z poszczególnych ptotokołów obwodowych,
                    służąca prezentacji danych o ilości osób uprawnionych, liczbie kart wydanych wyborcom i wyjętych z urn,  
                    ilości kart i głosów ważnych i nieważnych, o frekwencji wyborczej oraz ilości głosów uzyskanych przez
                    poszczególnych kandydatów.
 
Natomiast dokumentację z wyborów stanowią protokóły wyników głosowania w obwodzie,
których skany zamieszczone są w pkt 4.

4. Protokoły wyników głosowania w obwodzie:

Zbiorcze wyniki wyborów w kraju:

5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2