Wybory samorządowe 2017 - Uzupełniające w okręgu nr 13

Obwieszczenia urzędowe, informacje, komunikaty

1) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o okręgu wyborczym, jego numerze, granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu i siedzibie   Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z 24 kwietnia 2017 r. - Informacja o numerze i granicach obwodu głosowania

 

Kandydaci na radnych

DO POBRANIA:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2017 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Wągrowcu

1. Formularz zgłoszenia kandydata do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wągrowcu

2. Uchwała nr 6/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej z 9 maja 2017 r. - Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wągrowcu

3. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wągrowcu:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Jankiewicz Korcz Barbara Ewa

Przewodnicząca Komisji

2

Jaskólski Damian Bartosz

Zastępca Przewodniczącego

3

Budynek Magdalena

Członek Komisji

4

Czaplewska Dagmara

Członek Komisji

5

Sadłowski Mikołaj Karol

Członek Komisji

6

Sturma Hanna Teresa

Członek Komisji

7

Stachowiak Katarzyna

Członek Komisji

Zarządzenie wyborów uzupełniających - 4.06.2017

Wszystkie zamieszczone poniżej materiały pobrane zostały ze strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile: 

,

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.

Informacje ogólne:

Postanowienie nr 6/2017 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2017 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów:

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie nr 8/2017 Komistarza Wyborczego w Pile z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu w wyborach uzupelniających zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017  r.

 

 

Miejska Komisja Wyborcza

1) Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Słowik Magdalena

Przewodnicząca Komisji

2

Samarzewska Małgorzata

Zastępca Przewodniczącego

3

Hoffmann Tomasz

Członek Komisji

4

Koniarek Łukasz

Członek Komisji

5

Kośmicka Paulina

Członek Komisji

6

Łukasz Michał Mirek

Członek Komisji

7

Artur Andrzej Smoczyński

Członek Komisji

2) Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu w celu przyjmowania kandydatów na radnych w  wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Wągrowcu zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.

Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego
Z-cy Przewodniczącego
MKW
Data dyżuru
Godziny dyżuru
Nazwisko i imię członków MKW
1.
Samarzewska Małgorzata
21 kwietnia 2017 r. 
12.00 - 15.00
Mirek Łukasz Michał,
Kośmicka Paulina,
Koniarek Łukasz.
2.
Słowik Magdalena
24 kwietnia 2017 r. 
12.00 - 15.00
Hoffmann Tomasz,
Smoczyński Artur.
3.
Słowik Magdalena
Samarzewska Małgorzata
25 kwietnia 2017 r.
12.00 - 24.00
Hoffmann Tomasz,
Mirek Łukasz Michał,
Koniarek Łukasz. 
Kośmicka Paulina,
Smoczyński Artur.

                                      Przewodnicząca    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/ Magdalena Słowik

3. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.:   
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.      Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  z 2017 r. poz. 15), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  komitetów  wyborczych zarejestrowanych  do  rady  gminy. 
II.
1.  Losowanie  odbędzie  się  publicznie  w  dniu  26 kwietnia 2017 r.  o godz. 12:00 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.  
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  www.wagrowiec.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.     

                         Przewodnicząca    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/ Magdalena Słowik
Wągrowiec, 13 kwietnia 2017 r. 

4. Uchwała nr 3/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 26.04.2017 r. w sprawie  przyznania  numerów  dla list  kandydatów  komitetów  wyborczych w  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w Wągrowcu  zarządzonych  na  dzień 4 czerwca 2017 r.