Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów samorządowych w mieście Wągrowcu

Wyniki wyborów samorządowych w Wągrowcu

Wybory Burmistrza Miasta Wągrowca:

I TURA - Głosowanie 21.10.2018 r.

ZBIORCZE WYNIKI - BURMISTRZ - I TURA

1. PROTOKÓŁ  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA  I WYNIKÓW  WYBORÓW BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA.

2. UCHWAŁA nr 11/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z 22.10.2018 - Przeprowadzenie ponownego głosowania na Burmistrza w dniu 4 listopada 2018 r.

 

II TURA - Głosowanie 4.11.2018 r.

ZBIORCZE WYNIKI - BURMISTRZ - II TURA

3. PROTOKÓŁ  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA  I WYNIKÓW  WYBORÓW BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

 

Wybory Rady Miejskiej w Wągrowcu:

Głosowanie 21.10.2018 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

1. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU,

2. ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU  MANDATÓW W  OKRĘGU  WYBORCZYM nr 1,

3.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU  MANDATÓW W  OKRĘGU  WYBORCZYM nr 2,

4.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU  MANDATÓW W  OKRĘGU  WYBORCZYM nr 3,

5.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU  MANDATÓW W  OKRĘGU  WYBORCZYM nr 4.

Obwieszczenia wyborcze

Do pobrania:

 
 
 

4. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 2.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu.

5. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 2.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wągrowca.

Miejska Komisja Wyborcza w Wągrowcu

DO POBRANIA:

1. Postanowienie nr 25/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

 2. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

3. Harmonogram dyżurów - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu:

 
 
Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego lub
Z-cy Przewodniczącego
MKW
 
 
Data dyżuru
 
 
Godziny dyżuru
 
 
Nazwiska i imiona członków MKW
1.
 Przewodn. MKW -  Hoffmann Sławomir Jan
14.09.2018
12.00 - 15.00
Bednarska Renata, Bocheński Waldemar Jan, Kotowska Dorota
2.
Z-ca Przewodn MKW - Bocheński Waldemar Wojciech
15.09.2018
10.00 - 15.00
Kotowska Dorota, Dróbka-Rejmoniak Anna Maria
 
3.
 
Pełen skład Komisji
 
 
17.09.2018
 
12.00 - 24.00
 
Pełen skład Komisji

 

4. Harmonogram dyżurów - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Miasta Wągrowca:

 
 
Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego lub
Z-cy Przewodniczącego
MKW
 
 
Data dyżuru
 
 
Godziny dyżuru
 
 
Nazwiska i imiona członków MKW
1.
 
Z-ca Przewodn MKW - Bocheński Waldemar Wojciech
24.09.2018
12.00 - 15.00
Bednarska Renata, Dróbka-Rejmoniak Anna Maria
2.
Przewodn. MKW - Hoffmann Sławomir Jan
25.09.2018
10.00 - 15.00
Kotowska Dorota, Wiśniewska Izabela Maria
 
3.
 
Pełen skład Komisji
 
 
26.09.2018
 
12.00 - 24.00
 
Pełen skład Komisji

 


 

5.
KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU
 
o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.    ?  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  zarejestrowanym tylko  do  rady  gminy  tych  komitetów  wyborczych,  których  listy  nie  otrzymały jednolitych  numerów  od  Państwowej  Komisji  Wyborczej  ani  od  komisarzy wyborczych.
 
II.
1.  Losowanie odbędzie się  publicznie w dniu 1 października  2018  r. o godz. 15:30 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
 
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej www.wagrowiec.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. 
 
 
          Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej 
           w Wągrowcu
   /-/ Sławomir Jan Hoffmann
 
  
Wągrowiec, 27 września 2018 r.
 

 7. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 01.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Do pobrania:

 

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

 

1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików  województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

2. Informacja  o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacje i komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile

Do pobrania:
 
 
 
 

Przepisy prawne

Do pobrania: