Powyżej 30 000,00 euro

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Konwaliowej w Wągrowcu

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne sa na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu w zakładce "Postępowania"

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienia i zmiany do treści SIWZ z dnia 15.01.2020 r.

Załącznik nr 1 do wyjasnień treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.01.2020 r.

SIWZ z dnia 10.01.2020 r. wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert