Obwieszczenia urzędowe

Okręgi wyborcze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z 18.09.2007 w sprawie podziału miasta na obwody głosowania, ich granic oraz ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych