6. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.18
04.11.2011
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z  2011r. nr 220 poz. 1306 i nr 295, poz. 1748 oraz z 2012r. poz. 1466 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  •  wypełniony formularz meldunkowy ? Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport, 
 FORMULARZ PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 
 
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • brak, czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:
Wymeldowania należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia lokalu.

Można wymeldować się  z dotychczasowego miejsca pobytu dokonując zameldowania w nowym miejscu.

Istnieje możliwość wymeldowania się przez pełnomocnika.