Informacja z wykonania Rb-NDS za II kwartał 2009r.

Informacja z wykonania Rb-NDS za II kwartał 2009r.