23. Budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 3886/9 (NR 1-6/09)(20.08.2009r.)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1-6/09

 

2

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 3886/9

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-20/09

4

Data złożenia

20 sierpień 2009r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

CID - ROL Tomasz Futro, ul. Przemysłowa 9A, 62-100 Wągrowiec

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

1.      Wniosek

2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

3.      Kopia mapy ewidencyjnej

4.      Wypis uproszczony z rejestru gruntów

5.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Wągrowca

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ) tel. 67 26 89 182

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

W toku

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi