Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 3886/9

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-02/09

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 3886/9

3

Data sporządzenia dokumentu

Sierpień 2009

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

mgr inż. Maciej Sadowski

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 )

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-6/09 ; 2-11/09

8

Uwagi

brak