Uchwały i zarządzenia dotyczące ochrony środowiska

Uchwała nr XXXVIII / 277 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2010r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiści, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.