Ewidencja i rejestry.

REJESTRY W PRZEDSZKOLU NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WĄGROWCU

1) REJESTR NAUCZYCIELI
2) REJESTR PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
3) REJESTR DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DANYM ROKU SZKOLNYM
4) REJESTR DELEGACJI
5) INSTRUKCJA KANCELARYJNA ORAZ INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT DLA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ