Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Dyrektor przedszkola przyjmuje:

    wtorek 8.00-9.00

    czwartek 14.00-15.00

 w kancelarii przedszkola

 

e-mail: przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu

www.p7wagrowiec.com

 

2. Sprawy związane z opieką, wychowaniem i dydaktyką załatwiają wychowawcy grup, w zależności od potrzeb, każdego dnia pracy przedszkola.

3. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjmowane są u referenta przedszkola dwa razy w miesiącu w wyznaczonych wcześniej terminach.