30. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Marcinkowo w Wągrowcu ( 1-04/11)(6.06.2011)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

4/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Wniosek

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Marcinkowo w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.5.2011

8.       

Dokument wytworzył

1.      Miejskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

Ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

9.       

Data dokumentu

27.05.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

6.06.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak