10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania publicznego realizowanego przez kluby sportowe

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.14
04.11.2011
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KLUBY SPORTOWE
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
 • 2. uchwała Rady Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. ,
 • 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego- wzór sprawozdania stanowi załącznik do karty
 • do sprawozdania dołączyć należy załączniki - wg umowy.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożyć należy w terminie określonym w umowie,
 • przyjęcie sprawozdania/odrzucenie sprawozdania,
 • decyzja: w przypadku odrzucenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca zostanie poinformowany o odrzuceniu sprawozdania w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego sprawozdania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • przysługuje w przypadku wydania decyzji o zwrocie dotacji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
VII. UWAGI:
 • o dotację ubiegać mogą się kluby sportowe działające na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, realizujące cel publiczny, o którym mowa ww. uchwale,
 • dotacja Gminy miejskiej Wągrowiec nie może przekraczać 85% wartości projektu.