15. Aktualizacja danych w miejskim katalogu firm i instytucji opublikowanym na stonie internetowej http://www.wagrowiec.eu/

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.22
04.11.2011
AKTUALIZACJA DANYCH W MIEJSKIM KATALOGU FIRM I INSTYTUCJI OPUBLIKOWANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.wagrowiec.eu/
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • nie dotyczy.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o aktualizację danych w Miejskim Katalogu Firm i Instytucji - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy.
VII. UWAGI: