Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa i rozbudowa Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER (3-01/14)(28.04.2014 r.)

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-01/14

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy i rozbudowy Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER, Zbigniew Lindner zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 3808/1 usytuowanej  przy ul. Gnieźnieńskiej 67 w Wągrowcu

3

Data sporządzenia dokumentu

Poznań 2014

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

P.P.H.U. BM-EKOS Sp. z o.o. mgr inż. Aleksandra Berg/ Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER, Zbigniew Lindner ul. Gnieźnieńska 67, 62-100 Wągrowiec

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, pok. 6

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-09/13, 2-01/14

8

Uwagi

brak