Przepisy prawne

1. Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów na dzień 10 czerwca 2015 r.

3. Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 lutego 2015 r.  - wyznaczenie na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych