15. Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.1
04.11.2011
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 138).  
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277, poz. 2743).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.
  • Wniosek do pobrania.
IV. OPŁATY:
  • Nie podlega opłacie
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50- rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonie wręczenia medali odbywa się w czwartym kwartale danego roku. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Burmistrza Miasta.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy
VII. UWAGI:
  • Wnioski składa Wojewoda, USC przekazuje dane niezbędne do złożenia wniosku po zgłoszeniu jubilatów do odznaczenia przez osoby im bliskie lub samych jubilatów