Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego

3. Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

4. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców

5.  Informująca o warunkach udziału w ponownym głosowaniu, w obwodach głosowania utworzonych W KRAJU