2015 r.

 

1. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
2. Władysław Lipiński - Zastępca Kierownia Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
3. Szymon Tuliszkiewicz - Dyrektor Miejskiego Przewdsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
4. Krzysztof Garnetz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
5. Katarzyna Hewanicka - Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
6. Kinga Babicz - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 2 - w związku z nawiązniem stosunku pracy
-

oraz oświadczenia majatkowe za 2015 r.
-

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
3. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
4. Piotr Hayn - Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
5. Włodzimierz Naumczyk - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
6. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
7. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego
8. Piotr Łuszcz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
9. Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Danuta Paszkiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Tomasz Ratajczak - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Iwona Jankiewicz - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
14. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
16. Szymon Tuliszkiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
17. Waldemar Szygenda - Dyrektor Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
18. Krzysztof Głów - Dyrektor Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
19. Michał Nowak - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
20. Paweł Ławniczak - Dyrektor AQAPARK Wągrowiec Sp. z o.o.
21. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola Nr 1
22. Dorota Wikarska - Dyrektor Przedszkola Nr 2
23. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3
24. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola Nr 6
25. Hanna Andrzejewska - Dyrektor Przedszkola Nr 7
26. Dariusz Śmigielski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
27. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
28. Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
29. Danuta Kaniewska - P.o. Dyrektora Gimnazjum Nr 1