Raport oddziaływania na środowisko - budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu

 

Lp.

 

Raport oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

1

Numer wpisu

3-01/15

 

2

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu na działkach o numerach ewidencyjnych 3887/10 oraz 3889/13, obręb 0001 Wągrowiec usytuowanych przy ul. Grunwaldzkiej  w Wągrowcu

3

Data sporządzenia dokumentu

Lipiec 2015

4

Wykonawca dokumentu/zamawiający wykonanie dokumentu

mgr inż. Karolina Celegrat / Motoparts Robert Prokopiak

5

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, pok. 6

6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

7

Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, który wykonał/zamówił wykonanie dokumentu

1-03/15

8

Uwagi

brak