Zarządzenie wyborów uzupełniających - 4.06.2017

Wszystkie zamieszczone poniżej materiały pobrane zostały ze strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile: 
http://pila.kbw.gov.pl/ 

,

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.

Informacje ogólne:

Postanowienie nr 6/2017 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2017 r.

Kalendarz wyborczy

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Komunikat z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

Informacje dla komitetów wyborczych oraz kandydatów:

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zarejestrowane komitety

Zarejestrowane komitety wyborcze w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

Postanowienie nr 8/2017 Komistarza Wyborczego w Pile z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu w wyborach uzupelniających zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017  r.