2016 r.

Oświadczenia majatkowe za 2016 r.

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Katarzyna Hewanicka - Z-ca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
3. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta
5. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
6. Piotr Hayn - Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
7. Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
8. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
9. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego
10. Piotr Łuszcz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
11. Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Danuta Paszkiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Tomasz Ratajczak - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Iwona Jankiewicz - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
16. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
18. Krzysztof Garnetz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19. Waldemar Szygenda - Dyrektor Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
20. Krzysztof Głów - Dyrektor Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
21. Michał Nowak - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
22. Paweł Ławniczak - Dyrektor AQAPARK Wągrowiec Sp. z o.o.
23. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola Nr 1
24. Danuta Kostecka - Dyrektor Przedszkola Nr 2
25. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3
26. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola Nr 6
27. Hanna Andrzejewska - Dyrektor Przedszkola Nr 7
28. Babicz Kinga - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
29. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
30. Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
31. Danuta Kaniewska - Dyrektor Gimnazjum Nr 1
 
oraz oświadczenia majatkowe:
 
Włodzimierza Naumczyka - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - rozwiązanie umowy o pracę
Natalii Kuklińskiej - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie - nawiązanie stosunku pracy
Doroty Wikarskiej - Dyrektora Przedszkola Nr 2 - rozwiązanie umowy o pracę
Danuty Kosteckiej - p.o.Dyrektora Przedszkola Nr 2 - pierwsze oświadczenie - nawiązanie stosunku pracy
Danuty Kosteckiej - p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 2 - rozwiazanie umowy o pracę
Beata Tomkowiak - p.o. Dyrektora Przedszkola nr 2 - pierwsze oświadczenie - nawiązanie stosunku pracy
Hanna Andrzejewska - Dyrektor Przedszkola nr 7 - rozwiązanie stosunku pracy
Edyta Semmler-Śróda - Dyrektora Przedszkola nr 7- pierwsze oświadczenie - nawiązanie stosunku pracy
Danuta Kaniewska - Dyrektor Gimnazjum nr 1 - rozwiaząnie stosunku pracy
Maria Sarad - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 - pierwsze oświadczenie - nawiązanie stosunku pracy