za 2017 r.

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Wagrowcu za 2017 r. :
- Bąk Dariusz
- Byczyński Zbigniew
- Bucholc Krzysztof
- Dzwoniarski Jacek
- Drobik Marek
- Fimiak Małgorzata
- Kiełbasiewicz Adam
- Kruk Tomasz
- Kruk Tomasz - korekta oświadczenia
- Macioszek Dionizy
- Matuszak Łosińska Iwona
- Pałczyńska Natalia
- Plewa Piotr
- Rączkowski Ryszard
- Reis Andrzej
- Seemann Piotr
- Strzelecka - Purczyńska Danuta
- Tyborski Krzysztof
- Wołejko Mieczysław
- Zadroga Jakub
- Zając Wiesław
- Zych Ryszard