Informacje i komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile

Do pobrania:
 
1.  Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie  przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie   powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego
 
2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego
 
3.  Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Pile II, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
4.  Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego,
czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego.
 
5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
 
6. Informacja Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 21 września 2018r. o losowaniach w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.