Obwieszczenia wyborcze

Do pobrania:

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27.08.2018 r. zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach  i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu.
 
2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
3.  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 1.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 

4. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 2.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu.

5. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 2.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wągrowca.