2018

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Wagrowcu za 2018 rok:
- Bąk Dariusz
- Bucholc Krzysztof
- Filut Szymon
- Kadow Wiesława
- Kamiński Grzegorz
- Kaniewska Danuta
- Kotecki Robert
- Kramer -Neumann Joanna
- Matuszak-Łosińska Iwona
- Mazurek Tomasz
- Naumczyk Włodzimierz
- Pałczyńska Natalia
- Patelski Maciej
- Piekutowski Marek
- Poszwa Krzysztof
- Reis Andrzej
- Smykowski Bogdan
- Strzelecka-Purczyńska Danuta
- Zadroga Jakub
- Zając Wiesław
- Zych Ryszard

Pierwsze oświadczenie majatkowe radnej Joanny Kramer -Neumann.

Pierwsze oświadczenie majatkowe radnej Alicji Trytt.