Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia
Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Wągrowiec
 
 
Urząd Miejski w Wągrowcu informuje, że Burmistrz Miasta wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę będzie pełnił Pan Marek Sturma - Sekretarz Miasta. 
 
Podstawa prawna:
 
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę ustawy 
z  dnia 19 lipca  2019  r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 
Zadania koordynatora ds. dostępności:
 
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:
 
Dane kontaktowe:
 
Koordynator ds. dostępności w Gminie Miejskiej Wągrowiec - Marek Sturma
Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15 a
62-100 Wągrowiec
telefon: 67 262 11 26 lub 603 203 366
e-mail: m.sturma@wagrowiec.eu