2020 r.

 Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Katarzyna Hewanicka - Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
3. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Michał Piaskiewicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego
5. Krzysztof Bierła - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego
6. Natalia Filut-Juszczyk - Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli
7. Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
8. Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
9. Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
10. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
11. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego
12. Marta Gogolewska - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
13. Justyna Walkowiak - Dyrektor Żłobka Nr 1
14. Wiesława Domańska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych
15. Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Radosław Mazur - Kierownik Zespołu  Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Tomasz Ratajczak - Kierownik Zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Renata Nawrocka - Starszy Pracownik Socjalny  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
19. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
20. Iwona Jankiewicz - Główny Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
21. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
23. Leszek Starzyński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
24. Waldemar Szygenda - Prezes Zarządu Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
25. Michał Nowak - Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
26. Daniel Kurpiński - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
27. Marek Meller - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
28. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola nr 1
29. Aleksandra Walich - Dyrektor Przedszkola nr 2
30. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola nr 3
31. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola nr 6
32. Edyta Semmler-Śróda - Dyrektor Przedszkola nr 7
32. Alina Machy - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
33. Kinga Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
34. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
35. Agnieszka Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
-  Łukasz Szymański - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - rozwiązanie umowy o pracę
- Marta Gogolewska - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie
- Anna Tylicka - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich -  w związku z cofnięciem upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;
Paulina Kośmicka - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - w związku z cofnięciem upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;
- Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - w związku z odwołaniem ze stanowiska;
- Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza Miasta - w związku z odwolaniem ze stanowiska;
- Krzysztof Czapul  - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - pierwsze oświadczenie
- Remigiusz Priebe - Zastępca Burmistrza Miasta - pierwsze oświadczenie